Ombyggnad – Tillbyggnad

Vi utför ombyggnader i olika nivåer efter kundens önskemål och krav. Vid nybyggnadsarbeten som omfattar flytt av installationer tar vi alltid hjälp av erfarna experter. Kontakta oss gärna för att se vilja projekt vi har utfört.

Mark, anläggning och finplanering

Vår tanke är att mark och finplaneringsarbeten är lika viktiga som själva huset. Vi erbjuder allt från dränering, gjutning av betongplattor, asfaltering, rörschakter till stenläggning, och anläggning av grönområden samt utomhusbelysning. Vi uppför även trädgårdsmurar och bygger altaner, trädäck samt terrasser.

Takarbeten

Vi är proffs på takarbeten och vi arbetar enligt Hus AMA:s riktlinjer, vilket garanterar ett väl utfört arbete med rätt material. Vi åtar oss renoveringar av tak så väl som takarbeten vid nybyggnation, inklusive tilläggsisolering av tak.

Grunder och betongarbeten

Vi ser till att det du bygger själv eller låter oss bygga får en stadig grund att stå på. Vi gjuter och utför all typ av betongarbeten inkl. krypgrund, källare och platta på mark. Vi arbetar med välkända betongtillverkare.

© 2017 PBK Badrum och Köksrenoveringar AB. All rights reserved.

Design by: Graffstudio